VIA-T

Nationaal kenniscentrum voor duurzaamheid, circulariteit, innovatie en vakmanschap

VIA-T, aanpakkers op het gebied van duurzaam bouwen en circulariteit. Door ketenpartners vanuit het bedrijfsleven (toeleveranciers), particulieren, opdrachtgevers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden maken we duurzame innovaties in de gebouwde omgeving mogelijk en toepasbaar. Daarbij zijn we ook een fysiek gebouw aan het ontwikkelen op het NYMA terrein in Nijmegen.

VIA-T brengt partijen samen en verbinden ze in een community. Heb jij uitdagingen op gebied van duurzaamheid, circulariteit? Wil je innoveren? Of heb je een tekort aan arbeidskrachten? Dan is VIA-T jouw plek!

VIA-T, aanpakkers op het gebied van duurzaam bouwen en circulariteit. Door ketenpartners vanuit het bedrijfsleven (toeleveranciers), particulieren, opdrachtgevers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden maken we duurzame innovaties in de gebouwde omgeving mogelijk en toepasbaar. Daarbij zijn we ook een fysiek gebouw aan het ontwikkelen op het NYMA terrein in Nijmegen.

VIA-T brengt partijen samen en verbinden ze in een community. Heb jij uitdagingen op gebied van duurzaamheid, circulariteit? Wil je innoveren? Of heb je een tekort aan arbeidskrachten? Dan is VIA-T jouw plek!

VIA-T community

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. VIA-T helpt door het proces van innoveren en samenwerken te faciliteren en organiseren. We verbinden kennispartners aan de keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers. Samen versnellen we innovaties, flexibiliseren leertrajecten en vergroten het arbeidspotentieel. We maken de duurzaamheids- en circulariteitstransitie mogelijk én betaalbaar.

Innovatie

versneller

Door de innovatiemogelijkheden van ondernemers in het VIA-T netwerk te onderzoeken en activeren helpen we met het realiseren van ambities op gebied van duurzaamheid. Diversiteit in het netwerk maken unieke crossover co-creaties mogelijk.

Arbeidspotentieel

versneller

VIA-T organiseert slimme matching en faciliteert tussen vraag en aanbod. We matchen op skills, geven loopbaan en strategisch HR advies. Verzorgen coaching en helpen met de inzet van instrumenten (als 360 feedback) en marktonderzoek.

Leer

versneller

VIA-T biedt flexibele en toepassingsgerichte leermogelijkheden. In de vorm van on- en offline leermogelijkheden. Stages, leerwerk-plekken, trainingen, masterclasses, workshops, crossovers. Vanzelfsprekend met en validering.

Inspiratie

centrum

Ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen staat centraal in onze programmering. Door middel van events, expo's, seminars en cursussen delen we innovaties, kennis, kunde en ervaring met elkaar.

Drie programmalijnen

VIA-T

VIA-T werkt aan drie programmalijnen. Circulaire transitie, klimaat adaptatie en vitaliteit.

VIA-T = kennis + middelen = ontwikkelkracht

VIA-T biedt veel meer dan een fysieke locatie. We zijn een learning community waarbij partners samenwerken op gebied van duurzaamheid, innovatie, circulariteit en vakmanschap. Hoe en waarom we dat doen wordt duidelijk gemaakt op de infographic.

Bekijk de flyer

KWANTITATIEVE AMBITIE VIA-T

Zie nevenstaand een overzicht van onze kwantitatieve ambitie. 

Bekijk de flyer

kwalitatieve doelstelling VIA-T

  1. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de kennisagenda op het gebied van duurzaam bouwen, en integraal ontwikkelen.
  2. Het inspireren en stimuleren van duurzame innovatie in de bouw; het aansturen op circulair hergebruik, biobased materialen, technologische innovatie en levensloopbestendigheid in een fysieke proeftuin.
  3. Het ontwikkelen en delen van nieuwe technieken en inzichten rond procesinnovatie, ketensamenwerking en ecosysteemontwikkeling.
  4. Het verzorgen van trainingen en opleidingen, faciliteren van kansen onder andere met het oog op toekomstige participatie in het arbeidsproces voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  5. Het bijdragen aan de promotie van circulaire en biobased oplossingen voor ontwikkeling in de gebouwde omgeving.
  6. Het concreet invulling geven aan de kansen van ‘brede welvaart’ bij burgers en ondernemers.
  7. Het ontwikkelen en introduceren van modellen en toetsingskaders die circulariteit stimuleren en duurzaamheid borgen (bijv. LCA’s, circulaire ladder, CSRD, etc.).
VIA_T op NYMA

Nieuws en inspiratie

Artikel VIA-T in het Ondernemersbelang

Lees meer over de plannen van VIA-T. Over de beoogde samenwerking in heel de bouwketen. En hoe een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken.

Van Hubertus hal naar VIA-T

Lees meer over de transitie van de Hubertus hal naar VIA-T waar toekomstbestendig leren, werken en leven in een samenwerking tussen onderwijs, opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid mogelijk wordt gemaakt

VIA-T presentatie

Wil je meer weten over het project? Bekijk dan de powerpoint. Hierin de meest actuele informatie over de ontwikkeling van VIA-T

Delen is het nieuwe hebben!

‘’Delen is het nieuwe hebben. Ik kijk altijd vooruit met in achtneming van het feit dat zelfbelemmering in onze cultuur zit.’’

Partners